Sant Gadge Baba Amravati University

Re-Accredited with "B++" CGPA(2.96) Grade by NAAC

(Formerly known as Amravati University)

Shri Sant Gadge Baba

Photo Gallery

PRO-PHOTO- कौशल्य विकासावर आधारित रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रम महाविद्यालयांनी यशस्वीपणे चालवावे - कुलगुरू .. विद्यार्थी कौशल्याधिष्ठीत होवून त्यांना रोजगाराच्या अनेक संधी मिळाव्यात .. विद्यापीठात कौशल्य विकासावर आधारित रोजगाराभिमुख व नाविन्यपूर्ण अभ्यासक्रम निर्मिती कार्यशाळा संपन्न 2

PRO-PHOTO- कौशल्य विकासावर आधारित रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रम महाविद्यालयांनी यशस्वीपणे चालवावे - कुलगुरू .. विद्यार्थी कौशल्याधिष्ठीत होवून त्यांना रोजगाराच्या अनेक संधी मिळाव्यात .. विद्यापीठात कौशल्य विकासावर आधारित रोजगाराभिमुख व नाविन्यपूर्ण अभ्यासक्रम निर्मिती कार्यशाळा संपन्न 1

PRO-PHOTO- संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ .. जिल्हाधिकारी श्रीमती पवनीत कौर यांचे शुभहस्ते स्टुडंट इन्डक्शन कार्यक्रमाचे उद्घाटन संपन्न

PRO-PHOTO- संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. दिलीप मालखेडे यांची भारतीय ·ाविद्यालय संघ (ए.आय.यु.) च्या गव्हर्निंग काऊन्सिलवर निवड .. अमरावती विद्यापीठाला राष्ट्रीय स्तरावर बहुमान

विद्यापीठात 33 कोटी वृक्ष लागवड आढावा सभा संपन्न 2

विद्यापीठात 33 कोटी वृक्ष लागवड आढावा सभा संपन्न 1