Sant Gadge Baba Amravati University

Re-Accredited with "A" Grade by NAAC

(Formerly known as Amravati University)

Shri Sant Gadge Baba

News & Announcements

उन्हाळी -२०१९ परीक्षेकरीता प्रतिदिन विलंबशुल्काने परीक्षा आवेदनपत्रे सादर करणाऱ्या नियमित व माजी विद्यार्थ्यांचे एम. कार्ड. सादर करण्यासंबंधी सूचना...

उन्हाळी – २०१९ सत्र पध्ती (Semester Pattern) व वार्षिक पध्दती (Annual Pattern) अभ्यासक्रमांच्या नियमित महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे तसेच माजी व बहि: शाल विद्यार्थ्यांचे परीक्षा आवेदनपत्रे स्विकारण्याच्या तारखांबाबत . ...दि. ०८.०२.२०१९

हिवाळी – २०१८ बी.ए. भाग-१ सत्र १ चे जाहिर करण्यात आलेल्या निकालाच्या गुणपत्रिकांबाबत.. दि. ०८.०२.२०१९

सन 2018-19 च्या खरीप हंगामातील दुष्काळ सदृश्य तालुक्यातील टंचाईग्रस्त गावांतील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याबाबत