Sant Gadge Baba Amravati University

Re-Accredited with "B++" CGPA(2.96) Grade by NAAC

(Formerly known as Amravati University)

Shri Sant Gadge Baba

Photo Gallery

PRO-PHOTO- विद्यापीठात प्रोजेक्ट व ज्युनियर रिसर्च फेलो वसतिगृह इमारतीचे राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी यांचे शुभहस्ते उद्घाटन संपन्न

PRO-PHOTO- डॉ. पंजाबराब उपाख्य भाऊसाहेब देशमुख जयंती कार्यक्रम व व्याख्यानाचे आयोजन 4

PRO-PHOTO- डॉ. पंजाबराब उपाख्य भाऊसाहेब देशमुख जयंती कार्यक्रम व व्याख्यानाचे आयोजन 3

PRO-PHOTO- डॉ. पंजाबराब उपाख्य भाऊसाहेब देशमुख जयंती कार्यक्रम व व्याख्यानाचे आयोजन 2

PRO-PHOTO- डॉ. पंजाबराब उपाख्य भाऊसाहेब देशमुख जयंती कार्यक्रम व व्याख्यानाचे आयोजन 1

PRO-PHOTO- विद्यापीठात छत्तिसावा दीक्षांत समारंभ संपन्न 7

PRO-PHOTO- विद्यापीठात छत्तिसावा दीक्षांत समारंभ संपन्न 6

PRO-PHOTO- विद्यापीठात छत्तिसावा दीक्षांत समारंभ संपन्न 5

PRO-PHOTO- विद्यापीठात छत्तिसावा दीक्षांत समारंभ संपन्न 4

PRO-PHOTO- विद्यापीठात छत्तिसावा दीक्षांत समारंभ संपन्न 3

PRO-PHOTO- विद्यापीठात छत्तिसावा दीक्षांत समारंभ संपन्न 2

PRO-PHOTO- विद्यापीठात छत्तिसावा दीक्षांत समारंभ संपन्न 1

PRO-PHOTO- विद्यापीठात उन्नत भारत अभियान विभागीय समन्वय संस्था - विदर्भचे लोकापर्ण 7

PRO-PHOTO- विद्यापीठात उन्नत भारत अभियान विभागीय समन्वय संस्था - विदर्भचे लोकापर्ण 6

PRO-PHOTO- विद्यापीठात उन्नत भारत अभियान विभागीय समन्वय संस्था - विदर्भचे लोकापर्ण 4

PRO-PHOTO- विद्यापीठात उन्नत भारत अभियान विभागीय समन्वय संस्था - विदर्भचे लोकापर्ण 3

PRO-PHOTO- विद्यापीठात उन्नत भारत अभियान विभागीय समन्वय संस्था - विदर्भचे लोकापर्ण 2

PRO-PHOTO- विद्यापीठात उन्नत भारत अभियान विभागीय समन्वय संस्था - विदर्भचे लोकापर्ण 1

PRO-PHOTO- पश्चिम विभागीय आंतर विद्यापीठ महिला कबड्डी स्पर्धेचे पोलीस आयुक्तांचे हस्ते उद्घाटन 6

PRO-PHOTO- पश्चिम विभागीय आंतर विद्यापीठ महिला कबड्डी स्पर्धेचे पोलीस आयुक्तांचे हस्ते उद्घाटन 5

PRO-PHOTO- पश्चिम विभागीय आंतर विद्यापीठ महिला कबड्डी स्पर्धेचे पोलीस आयुक्तांचे हस्ते उद्घाटन 4

PRO-PHOTO- पश्चिम विभागीय आंतर विद्यापीठ महिला कबड्डी स्पर्धेचे पोलीस आयुक्तांचे हस्ते उद्घाटन 2

PRO-PHOTO- पश्चिम विभागीय आंतर विद्यापीठ महिला कबड्डी स्पर्धेचे पोलीस आयुक्तांचे हस्ते उद्घाटन 1

PRO-PHOTO - चॅम्पीयन ऑफ द चॅम्पीयन मुंबई ... विद्यापीठ मुंबई, भारती, एस.एन.डी.टी. आणि नागपूर विद्यापीठ ठरले अव्वल 4

PRO-PHOTO - चॅम्पीयन ऑफ द चॅम्पीयन मुंबई ... विद्यापीठ मुंबई, भारती, एस.एन.डी.टी. आणि नागपूर विद्यापीठ ठरले अव्वल 3

PRO-PHOTO - चॅम्पीयन ऑफ द चॅम्पीयन मुंबई ... विद्यापीठ मुंबई, भारती, एस.एन.डी.टी. आणि नागपूर विद्यापीठ ठरले अव्वल 2

PRO-PHOTO - चॅम्पीयन ऑफ द चॅम्पीयन मुंबई ... विद्यापीठ मुंबई, भारती, एस.एन.डी.टी. आणि नागपूर विद्यापीठ ठरले अव्वल 1