Sant Gadge Baba Amravati University

Re-Accredited with "A" Grade by NAAC

(Formerly known as Amravati University)

Shri Sant Gadge Baba

Current News

महाराष्ट्र शासन : आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे -UPSC/MPSC (Civil Services) Examination-2019. महाराष्ट्र राज्यातील अनुसुचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी नि: शुल्क व अनिवासी प्रशिक्षण वर्ग

अन्न सुरक्षा व मानदे अधिनियम २००६ नियम व नियमन २०११. महाराष्ट्र शासन उच्च व तंत्र शिक्षण विबाग शासन परिपत्रकाची प्रभावी अंमलबजावणी होणेबाबत.

उन्हाळी -२०१९ परीक्षेकरीता प्रतिदिन विलंबशुल्काने परीक्षा आवेदनपत्रे सादर करणाऱ्या नियमित व माजी विद्यार्थ्यांचे एम. कार्ड. सादर करण्यासंबंधी सूचना...

PRO-NEWS- विद्यापीठात पदव्युत्तर विधी विभागाच्यावतीने ‘मानवाधिकार .. ज्वलंत समस्या’ विषयावर कार्यशाळेचे उद्घाटन संपन्न

उन्हाळी – २०१९ सत्र पध्ती (Semester Pattern) व वार्षिक पध्दती (Annual Pattern) अभ्यासक्रमांच्या नियमित महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे तसेच माजी व बहि: शाल विद्यार्थ्यांचे परीक्षा आवेदनपत्रे स्विकारण्याच्या तारखांबाबत . ...दि. ०८.०२.२०१९

हिवाळी – २०१८ बी.ए. भाग-१ सत्र १ चे जाहिर करण्यात आलेल्या निकालाच्या गुणपत्रिकांबाबत.. दि. ०८.०२.२०१९

PRO-NEWS- विद्यापीठात नॅकच्या नवीन निकष बदलावर कार्यशाळा यशस्वी संपन्न

PRO-NEWS- मध्य विभाग अन्वेषण संशोधन महोत्सवामध्ये विद्यापीठ अन्वेषण चमूचे घवघवीत यश

PRO-NEWS- विद्यापीठात इंडिया इंटरनॅशनल डान्स फेस्टिव्हलचे उद्घाटन

2020-2021 Fulbright-Nehru and other Fulbright Fellowships for Indian Citizens

Workshop cum Skill Development & Training Program on “Python programming” 14-20, February 2019

Application are invited in the prescribed application form for the post of Registrar,Dean, Faculty of Science & Technology and Dean, Faculty of Humanities.

LIST OF CERTIFIED TRAINERS IN SOFT SKILLS : UGC – HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT & FACULTY DEVELOPMENT CELL

List of contesting candidates (MC, AC, other committees)

सन 2018-19 च्या खरीप हंगामातील दुष्काळ सदृश्य तालुक्यातील टंचाईग्रस्त गावांतील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याबाबत

Online Refresher Course : Innovation and Best Practices in Educational Skills by National Resource Centre, UGC-HRDC, Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati