Sant Gadge Baba Amravati University

Re-Accredited with "A" Grade by NAAC

(Formerly known as Amravati University)

Shri Sant Gadge Baba

Current News

Advertisement for the Post of Vice-Chancellor of Sant Gadge Baba Amravati University

राज्यात कोरोना विषाणू (कोविड-१९) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय, दि. ०३.०६.२०२१

संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाच्या 37 व्या दीक्षांत समारंभातील आचार्य पदवी , पदके व पारितोषिके, पदवी व पदविका वाटपाबाबत सूचना

Report of the Collegiate Section (From Dt.01.06.2016 to Dt. 30.04.2021)

Grant of Recognition as Post Graduate Teachers

अभियांत्रिकी व तांत्रिकी पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या हिवाळी २०२० प्रात्यक्षिक परीक्षांबाबत.

UGC Deb -Application for program BA,BCom in distance education

१. हिवाळी-२०२० परीक्षेकरीता सत्र पद्धती अभ्यासक्रमाच्या नियमित महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांनी परीक्षा आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर केल्याच्या याद्या व शुल्क पावत्या विद्यापीठात सादर करण्याबाबत. २. हिवाळी-२०२० परीक्षेकरीता सत्र पद्धती/वार्षिक पद्धती अभ्यासक्रमाच्या माजी व बहि:शाल विद्यार्थ्यांची परिक्षा आवेदनपत्रे व त्यासोबत संगणिकृत M.Card. व शुल्क पावत्या विद्यापीठात सादर करण्याबाबत.

Revised Guidelines for holding online/Virtual Conferences/ Seminars/Training etc.

Faculty Development Programmes being conducted by Electronics & ICT Academics during February-April,2021

महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षण विभागामध्ये शिकणार्या लाखो विद्यार्थांसाठी IAS आपल्या भेटीला हा उपक्रम राबविणेबाबत...

दुरध्वनी क्रमांकामध्ये झालेल्या बदलाबाबत

Fee-Schedule - I st.Yr (2020-21)

Fees Schedule for B.Tech 2nd, 3rd and final year students of Department of Chemical Technology

संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाच्या संलग्नित महाविद्यालय व शैक्षणिक विभागांना परिषदा / कार्यशाळा /चर्चासत्र / परिसंवाद आयोजनाकरीता विद्यापीठ साधारण निधीमघुन आर्थिक सहाय्य

विद्यार्थ्यांना करावयाचे असलेले वेगवेगळ्या प्रकारचे आवेदन अर्जाबाबत...

CERTIFICATE OF IMPORTER-EXPORTER CODE (IEC) OF SANT GADGE BABA AMRAVATI UNIVERSITY

Inclusion of Student Column in the University News

(असाधारण) अधिसूचना क्र. ७०/२०१९ (विद्यापीठ दुरध्वनी क्रमांकामध्ये झालेल्या बदलाबाबत...)

Grant of Recognition as Post-Graduate Teachers

क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले अध्यासन केंद्र सुरु करण्यासाठी दाननिधी देण्याबाबत कुलगुरूंचे आवाहन

विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या "कार्यालयीन काम करणाऱ्या महिलांचा लैंगिक प्रतिबंध विनियम २०१५" नुसार अंतर्गत समिती गठीत करण्याबाबत...

Grant of recognition of P.G.Teachers List

2020-2021 Fulbright-Nehru and other Fulbright Fellowships for Indian Citizens